Monitor Polski

M.P.2016.658

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 230/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy społecznej i związkowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Maksymowicz Henryk, 2. Puacz Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bondyra Teresa,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy społecznej i związkowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Grabowski Kazimierz Józef, 5. Izdebski Seweryn Stanisław, 6. Jeruzalski Anicenty Ryszard, 7. Jurak Antoni Kazimierz, 8. Knieć Edward, 9. Korszeń Józef, 10. Szykuła Bogdan.