Monitor Polski

M.P.2016.656

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 222/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kowalski Krzysztof,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Buchocki Olgierd Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bąk Marek Wojciech, 4. ks. Czalej Sławomir Adam, 5. Licbarski Robert, 6. Matusiak Jacek Adrian, 7. Płaska Krzysztof, 8. Sawejko Marek Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Ciupek Marcin Paweł, 10. Czaplicki Andrzej Jarosław, 11. Dobkowski Robert, 12. Dobrzyniecki Adam, 13. Grat Ireneusz Stanisław, 14. Januś Mirosław Stanisław, 15. Knap Krzysztof, 16. Kopacz Aleksander, 17. Kwiatek Robert, 18. Majewski Henryk Paweł, 19. Majewski Krzysztof Piotr, 20. Nosarzewski Mariusz Franciszek, 21. Podrażka Robert Paweł, 22. Rasztawicki Sławomir Jerzy, 23. Rybiński Janusz Rafał, 24. ks. Wąsowicz Jarosław Zbigniew, 25. Wiewiorowski Marek Jan.