Monitor Polski

M.P.2016.655

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 223/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Królikowska-Avis Elżbieta Aleksandra,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Sobieraj Andrzej Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dziwiński Tadeusz, 4. Misiak Krystyna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bogdanik Euzebiusz, 6. Chaberski Zenon, 7. Dzbański Stanisław, 8. Górka Stanisław, 9. Januszewski Janusz, 10. Niedzielska Genowefa, 11. Niewiadomski Wiesław, 12. Szyderski Józef,

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Surmacz Marek Tomasz,

za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Czarnołęska-Gosiewska Jadwiga Eugenia, 15. Janusz Adam, 16. Włoczyk Tomasz,

za zasługi dla społeczności lokalnej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Konczerewicz Krzysztof, 18. Tur Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

19. ks. Wyrzykowski Jerzy Tadeusz.