Monitor Polski

M.P.2016.607

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 203/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz powstania wolnych związków zawodowych, za niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom represjonowanym w czasie stanu wojennego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. Umański Ryszard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i związkowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ditmer Adam Marian,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i związkowej:

3. Barszczak Kazimierz Waldemar, 4. Kubas Edward, 5. Wiśniewski Józef Leszek, 6. Wiza Marek Jerzy Kazimierz,

za osiągnięcia w działalności zawodowej, związkowej i społecznej:

7. Chrząstowski Andrzej Gierard, 8. Konowrocki Alfred Tadeusz, 9. Szymelfenig Tadeusz, 10. Wołoszyn Wiesław Jan, 11. Wójcik Wiesław Andrzej, 12. Zieliński Jan.