Monitor Polski

M.P.2016.561

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 166/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego, za promowanie polskiej kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Nikołow Anna Lidia, 2. Sienkiewicz-Karagiozowa Maria Natalia,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego, za promowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. o. Kotewicz Roman Zdzisław, 4. Kozarowa Maria Jolanta, 5. Pietrzyk-Wangełowa Lidia Barbara, 6. Ujczak-Złatanowa Krystyna Magdalena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Marszolik-Taraczorowa Krystyna Zdzisława, 8. Wałczanow Grażyna Janina, 9. Wdówka-Stojanowa Emilia.