Monitor Polski

M.P.2016.522

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 110/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 marca 2016 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają obywatele Republiki Czeskiej:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Czechach, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Branny Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Walicki Bronisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Szymeczek Józef,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Czechach, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kokotek Bogusław, 5. Russ Ondřej,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

6. Jastrzembski Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Czechach, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

7. Friedmanova Anna, 8. Fusek Wanda, 9. Niedoba Halina, 10. Palowski Adam, 11. Pilich Marta, 12. Twardziková Halina, 13. Żabińska Henryka.