Monitor Polski

M.P.2015.959

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 322/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przystąpienia Polski do NATO, za umacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju, za rozwijanie stosunków euro-atlantyckich:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kardasz Ryszard, 2. Pastusiak Longin Hieronim,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Smólski Bogusław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Karkoszka Andrzej, 5. Trofiniak Krzysztof Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz przystąpienia Polski do NATO, za umacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju, za rozwijanie stosunków euro-atlantyckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Drabczyński Paweł Zbigniew, 7. Jędruch Józef, 8. Krystowski Krzysztof, 9. Wojciechowski Piotr, 10. Wośko Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Magadzio Sebastian Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Piątkowski Krystian Artur.