Monitor Polski

M.P.2015.620

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 182/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

1. Nitosławska Anna Zofia,

obywatelka Kanady

2. Krupa Grazyna,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej muzyki w Kanadzie, za osiągnięcia w działalności artystycznej

3. Rozbicki Andrzej,

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinie astronomii

4. Ruciński Sławomir Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich w Kanadzie

5. Gostomska Irena,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii polskiej emigracji, za osiągnięcia w pracy naukowej

6. Jarochowska Maria Anna,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za wspieranie polskich artystów

7. Wierzbicka Teresa Jadwiga,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej:

8. Biernacki Tadeusz, 9. Tautt Grzegorz, 10. Wrzaskała Ryszard,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich:

11. Duchowski Kazimierz Bartłomiej, 12. Kamler-Szymańska Hanna, 13. Nizio Bogusław Benedykt, 14. Przybylak Zenon Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Kanadzie, za rozwijanie polskiego żeglarstwa

15. Kuśmider Jerzy,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego

16. Świrska Krystyna Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności charytatywnej, za niesienie pomocy polskim placówkom opiekuńczym dla dzieci:

17. Jędrzejczak Grażyna, 18. Wojewnik Alicja,

obywatele Kanady:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz edukacji polskiej młodzieży w Kanadzie

19. Poplawska Barbara,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich:

20. Piros Jerzy Roman, 21. Steinmetz Jerzy,

za zasługi dla środowisk polonijnych w Kanadzie, za działalność społeczną i charytatywną

22. Zaremba Maciej Jan,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Kanady oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

23. Miedzianowski Andrzej,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii

za zasługi w promowaniu polskości, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Panek Czesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Więcławski Dariusz Bogusław,

obywatele Nowej Zelandii

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za upowszechnianie wiedzy o polskiej historii i krzewienie tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Brosnahan Sean Serard, 27. Dormer Diane Winsome, 28. Howard Margaret Ann, 29. Meikle Carolina Anne,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kinematografii

30. Kosińska-Hartowicz Hanna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich środowisk polonijnych

31. ks. Nawrocki Zdzisław Józef,

za wybitne osiągnięcia naukowe, za popularyzowanie wiedzy o Polsce

32. Ekiert Grzegorz Zbigniew, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego

33. Rosenbaum Michael Allan.