Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.451

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 101/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu uniwersytetów trzeciego wieku, za osiągnięcia w działalności na rzecz aktywizacji osób starszych i popularyzacji idei ustawicznego kształcenia seniorów

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Borczyk Wiesława, 2. Lewkowicz Krystyna Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

3. Hrapkiewicz Helena, 4. Iwanicka Zofia, 5. Łubniewska Halina, 6. Sztaudynger-Kaliszewicz Anna, 7. Wnuk Walentyna,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Grodzicki Tomasz Kazimierz, 9. Iwan Elżbieta, 10. Królikowska Lidia, 11. Moskal Irena.