Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.448

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 marca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 95/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Belgii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Gałązka Franciszek,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Królestwie Belgii:

za wybitne zasługi w integrowaniu środowiska polonijnego w Belgii, za krzewienie ideałów sportowej rywalizacji i ducha olimpijskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lubański Włodzimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej społeczności w Belgii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. ks. Sztylka Ryszard, 4. Światopełk-Czetwertyńska Izabela Maria Gabriela,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i języka polskiego za granicą, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Arszagi vel Harszagi Teresa Genowefa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

6. Jakubowska-Vanin Halina,

za zasługi w działalności na rzecz polskiej społeczności w Belgii

7. Stelmaszyk Janusz Andrzej,

za zasługi w promowaniu polskiej kultury i sztuki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Napiórkowska Justyna Patrycja, obywatele Królestwa Belgii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w krzewieniu polskiej kultury i wychowaniu młodzieży

9. De Loenen Robert,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za kultywowanie polskiej kultury i tradycji narodowych

10. Szkudlarski Czesław.