Monitor Polski

M.P.2015.434

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 marca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 69/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Labuda Aleksander Wit,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalności na rzecz środowisk lokalnych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bartmiński Jan Franciszek, 3. Baster Janusz Maria, 4. Czekalski Jerzy Zygmunt, 5. Drost Zdzisław, 6. Ujma Janina Helena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Bogdańska-Lustych Jolanta Zofia, 8. Czyżewski Czesław Ireneusz, 9. Draus Jan Marian, 10. Jakubczak Sławomir, 11. Kapuściak Henryk, 12. Klich Ewa Danuta, 13. Krupa Jacek Jan, 14. Małyszka Arkadiusz Jan, 15. Maślicka Danuta Maria, 16. Orzałkiewicz Alicja Maria, 17. Pankanin Halina, 18. Pieńkowski Adam Rajmund, 19. Pokrywka Tadeusz, 20. Sierzputowski Artur Piotr,

za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalności na rzecz środowisk lokalnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Gomułkiewicz Piotr Jan, 22. Kras Mieczysław Jan, 23. Obremski Wojciech Stanisław.