Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.433

Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 marca 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 68/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Królestwa Belgii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji europejskiej oraz wzmocnienia pozycji Polski na forum Unii Europejskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Van Rompuy Herman Achille,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Korei

za wybitne zasługi w integrowaniu środowiska polonijnego w Republice Korei, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. ks. Wasiński Zbigniew,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii w Niemczech

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Lewicki Wiesław Stanisław,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej w dziedzinie oświaty

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Mertes Josef Peter,

za zasługi w kształtowaniu stosunków polsko-niemieckich, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bettermann Erik, 6. Cöllen Barbara.