Monitor Polski

M.P.2015.241

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 13/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Chile

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-chilijskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Pozo Cisternas Jaime,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Suwalsky Weinsymer Mario,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Kanadzie:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Potocki Zygmunt Wladyslaw,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Drywa Marek Mieczyslaw,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Południowej Afryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Cieśla Danuta Eugenia,

za zasługi w działalności polonijnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Boldireff-Strzemińska Ewa Grażyna, 7. Chodacka Barbara Zofia, 8. Mazuś Tomasz Janusz, 9. Zajączkowska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kiwerska-Nowosad Barbara, 11. Krajewski Agata Anna, 12. Rafalska-Michałowska Małgorzata, 13. Walosik Leokadia Stanisława,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Cooper Barbara Justyna, 15. Furman-Strzałka Zofia, 16. Kusper Rozalia,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Werner-Frączek Joanna Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Cichoń Witold, 19. Pieronek Mirosław Robert, 20. Siemieniewska Jolanta Maria,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za zasługi w działalności polonijnej i społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kożuch Barbara Stanisława, obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w propagowaniu polskości, promocji Polski oraz

za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Ploss Hanna Kaya,

za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej, za osiągnięcia w działalności artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kaminsky Laura,

za popularyzowanie polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Knapczyk-Kelly Donna Barbara,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi dla rozwoju rynku kapitałowego i sektora finansowego w Polsce, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich oraz harcerstwa polskiego poza granicami kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Berkieta Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska polonijnego, za zaangażowanie w pomoc humanitarną osobom internowanym w czasie stanu wojennego w Polsce, za promowanie spraw Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Kruczkowska-Young Maria Teresa,

za popularyzowanie polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Czerniawski Adam,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

28. Kozub Bolesław, 29. Young Stanley Mark,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamieszkała w Nowej Zelandii

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Rozecka-Pollard Ewa Maria,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy parlamentarnej, za działalność na rzecz polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Whitehead Alan,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o bohaterstwie polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

32. Tout Ken,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamieszkały w Republice Włoskiej

za zasługi w działalności na rzecz polskiej społeczności

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Senter Michael John.