Monitor Polski

M.P.2015.164

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 574/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Balk Jacek Tomasz, 2. Bobrowski Stanisław, 3. ks. Borkowski Jan, 4. Karski Bogusław, 5. Koszytkowski Leszek Jan, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

6. Adamowicz Paweł Bogdan, 7. Bachorski Jan, 8. Biały Ryszard Jerzy, 9. Brzuska Waldemar Tadeusz, 10. Fortuna Grzegorz, 11. Gotner Stanisław Adam, 12. Grzyb Stanisław, 13. Gwiazda Dariusz, 14. Kordek Helena Maria, 15. Kossakowski Edward, 16. Lidzbarski Gerard, 17. Niemczyk Kazimierz, 18. Pająk Mirosław, 19. Pisarski Artur, 20. Reich Leon Antoni, 21. Romanowski Piotr Tadeusz, 22. Stanecki Jan Ryszard,

pośmiertnie

23. Karbowski Franciszek.