Monitor Polski

M.P.2015.129

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 572/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Lewandowska Halina Krystyna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Klimas Marian, 3. Kręciszewski Wojciech Ignacy, 4. Leśnicki Mariusz Maciej, 5. Różański Lech,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

6. Butkiewicz Zenon, 7. Hejna Jan, 8. Jurczenia Jan Roman, 9. Kozicki Jerzy, 10. Kuligowski Jan, 11. Petrykowski Piotr Paweł, 12. Przybyłowski Wiktor, 13. Szałecki Tomasz Leon, 14. Śmigiel Sylwester, 15. Świątek Stanisław, 16. Wiczkowski Zbigniew Antoni, 17. Wiśniewska Krystyna Maria, 18. Zawada Benedykt, 19. Ziemecki Marian Jan,

pośmiertnie

20. Nowacki Józef Roman.