Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2015.128 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.128

Akt indywidualny
Wersja od: 27 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 562/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-austriackiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ortner Gerold,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Sammer Albert Ferdinand,

obywatele Republiki Czeskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy regionalnej w dziedzinach gospodarczej i społecznej

3. Cieńciała Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia do struktur europejskich krajów Partnerstwa Wschodniego

4. Füle Štefan,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Blachas Elżbieta Barbara,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Indonezji

za wybitne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Indonezji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. o. Wrosz Stefan Paweł,

pośmiertnie

7. Ławicki Walenty, obywatel Republiki Indonezji

za wybitne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Indonezji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. o. Gorgoń Włodzimierz,

obywatele Republiki Łotewskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskiej współpracy regionalnej, za promowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Dobkiewicz Józef, 10. Lāčplesis Jānis, 11. Upenieks Gunārs,

za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Legeza Maria, 13. Malzuba Dagmara,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Nowej Zelandii

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Nowej Zelandii:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Szymańska Dorota,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Gruczyńska Anna Maria, 16. Smiarowska Sylwia,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Południowej Afryki

za wybitne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Republice Południowej Afryki, za niesienie pomocy osobom potrzebującym

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Sperling Ewa Barbara - s. Fides, 18. Wiska Jolanta Maria - s. Angelika,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej w dziedzinie muzealnictwa

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Bogatyriow Jewgenij, 20. Kleiman Naum,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy w dziedzinie fizyki jądrowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Itkis Michail,

za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej w dziedzinie muzealnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Archangiełow Sergiej, 23. Nikiforova Irina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Polanskij Wladimir,

za zasługi w działalności polonijnej:

25. Korol Irina, 26. Nosel Henryk,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polonijnego narciarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kułach Bolesław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

28. Bachleda Stanisław, 29. Kozioł Stanisław, 30. Mach Andrzej,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i tradycji narodowych:

31. Kosakowska Szydłowska Marianne, 32. Rogers Jeanette,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i nauki

33. Mroczek Morris Maureen,

za zasługi w pracy dziennikarskiej, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Jablonska Justine,

za zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i uczelnianej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, za działalność społeczną i charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Swenson Delaine Russel,

za zasługi w rozwijaniu systemów informacyjnych, za osiągnięcia w pracy redakcyjnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Tyrpa Glenn Daniel,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Królestwie Szwecji:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Bachorz Andrzej Stanisław, 38. Majewski Andrzej,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-żydowskiego, za wspieranie powstania Muzeum Historii Żydów Polskich

39. Prochwicz Marta,

za popularyzowanie polskiej kultury i nauki, za upowszechnianie wiedzy o historii Polski i Szwecji

40. Haykowski Michał,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji

za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy humanitarnej Polakom

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kostecka Renata Teodora, 42. Szkodowski Tadeusz, obywatele Królestwa Szwecji

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

43. Barczyk Sigmund, 44. Nowakowski Radzimierz Jerzy,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy humanitarnej Polakom

45. Nycz Ingrid Elizabet,

za zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy regionalnej, za promowanie polskiej kultury

46. Nilsson Gösta, 47. Söderberg Lennart,

za zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy, za upowszechnianie wiedzy o Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Onoszko Maciej,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonej Republice Tanzanii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski, za niesienie pomocy potrzebującym

49. Jankiewicz Ryszard Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego, za promowanie polskiej kultury i gospodarki

50. Tairo Grażyna Teresa,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za opiekę nad cmentarzem polskich uchodźców

51. Wójtowicz Edward,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

52. Delmar-Czarnecka Irena,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

53. Jankiewicz Ignacy, 54. Nowodworski Stanisław Bohdan,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną, społeczną i charytatywną

pośmiertnie

55. Rut Aniela,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Zambii

za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski, za niesienie pomocy potrzebującym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. s. Grońska Janina, 57. s. Grońska Maria,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

58. Burdajewicz Marek,

za zasługi w rozwijaniu polsko-australijskiej współpracy kulturalnej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Filip Bogumiła Janina,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Związku Australijskim:

60. Iwanowska Bożena, 61. Szymańska Ita Joanna,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bieliński Zygmunt, 63. Bujnowski Piotr,

obywatele Związku Australijskiego

za zasługi dla środowiska polonijnego w Związku Australijskim

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Chmiel Stefania, 65. Dziedzic Elizabeth, 66. Skrzypczak Stanisław.