Monitor Polski

M.P.2015.119

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 563/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskich mediów audiowizualnych, za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy zawodowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Iłowiecki Tadeusz Maciej, 2. Jędrzejewski Stanisław, 3. Kołodziejski Witold Czesław, 4. Markiewicz Marek Sławomir, 5. Miazek Ryszard Waldemar, 6. Nowińska Ewa Elżbieta, 7. Piątek Stanisław Andrzej, 8. Waniek Danuta,

za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie psychologii społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kirwil Lucyna Aniela,

na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za zasługi dla rozwoju telewizji publicznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Laskowska Bożena Elżbieta, 11. Walichnowska Henryka, 12. Wojciechowski Krzysztof Mieczysław.