Monitor Polski

M.P.2015.54

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 522/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, a w szczególności za zaangażowanie w obronę działaczy opozycyjnych w procesach politycznych przed rokiem 1989:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Naumann Jerzy Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pruchniewicz Ewa Anna, 3. Synowiec Jerzy Piotr, 4. Wierchowicz Jerzy,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

5. Tadajewski Wojciech Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Fila Marek Robert, 7. Gorczyca Grzegorz, 8. Kotula Andrzej, 9. Kowalska Marzena, 10. Rybicki Jarosław.