Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 524/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Królestwa Hiszpanii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy, za wspieranie transformacji ustrojowej w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Oreja Aguirre Marcelino,

obywatelka Kanady

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i charytatywnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Drożdżal Halina,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji środowiska nauczycieli polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Koblenzer Halina Kazimiera,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

4. Burger Norbert,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury, za działalność na rzecz rozwijania polsko-niemieckich dobrosąsiedzkich stosunków

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

5. Weber Margitta,

obywatele Republiki Słowenii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji oraz ochrony praw człowieka i obywatela

6. Lenarčič Janez,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słoweńskiej współpracy

7. Šetinc Marjan,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała na Węgrzech

za zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy regionalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Szabó Karolyné Stanislawa,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Pászt Patricia,

obywatele Węgier:

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy Polakom w czasie II wojny światowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

10. Salamon-Rácz Tamás,

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i literatury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Bognár Attila Gábor, 12. Csonka András, 13. Fóti Judit, 14. Göz László, 15. Jerger Krisztina, 16. Kovács Orsolya Zsuzsanna, 17. Mitrovits Miklós, 18. Reiman Judit, 19. Tapolcai Laszló,

za zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy regionalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Tamás Barnabás.