Monitor Polski

M.P.2015.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 513/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ignaczak Krzysztof, 2. Możdżonek Marcin Rafał, 3. Nowakowski Piotr, 4. Winiarski Michał Jerzy, 5. Wlazły Mariusz Łukasz, 6. Zagumny Paweł,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej piłki siatkowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Przedpełski Mirosław,

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Antiga Stéphane,

za zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Blain Philippe Georges Antoine,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki:

za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Buszek Rafał Piotr, 11. Drzyzga Fabian, 12. Kłos Karol, 13. Konarski Dawid Andrzej, 14. Kubiak Michał Jarosław, 15. Mika Mateusz Włodzimierz, 16. Wrona Andrzej Zdzisław, 17. Zatorski Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej piłki siatkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Popko Artur, 19. Sokal Jan, 20. Szyszko Mariusz, 21. Tietianiec Maciej Stanisław, 22. Wołkowycki Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Tomaszewski Hubert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Brandt Paweł, 25. Janas Wojciech Marek, 26. Kaczmarczyk Oskar Marek, 27. Kaźmierczak Robert Piotr, 28. Pieczko Tomasz.