Monitor Polski

M.P.2015.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 506/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Janiszewski Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Adamczyk Zbigniew Andrzej, 3. Adamowicz Mariusz Jan, 4. Dziatko Bogusław,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

5. Bogdanowicz Mariusz Paweł, 6. Chyłek Andrzej, 7. Cybula-Borowińska Alina, 8. Dobrowolski Jerzy Waldemar, 9. Gierczak Paweł, 10. Grunwald Arkadiusz, 11. Hołowczyc Krzysztof Piotr, 12. Lancman Krzysztof Zbigniew, 13. Łazarewicz Cezary Karol, 14. Miłoszewski Igor Krzysztof, 15. Napierała-Nowak Jerzy Janusz, 16. Szwed Teodozja, 17. Urbankowski Bohdan Jerzy.