Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 503/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony krajobrazu i środowiska:

1. Chrapkowski Bogdan, 2. Niewiarowski Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego:

3. Bielawski Wiesław, 4. Poliński Adam,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony krajobrazu i środowiska

5. Harasimiuk Marian,

za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki przestrzennej, za działalność na rzecz architektury polskiej

6. Rębielak Janusz,

za wybitne zasługi w utrwalaniu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, za działalność na rzecz rozwoju muzealnictwa

7. Rzeszotarski Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony krajobrazu i środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Andrzejewski Hieronim Tadeusz, 9. Lisicki Paweł Zbigniew, 10. Piwowarski Marek Antoni, 11. Wrzos Dariusz Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Tonder Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Radecka Magdalena,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz zachowania dziedzictwa kulturowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kochanowicz Roman, 15. Sobieraj Leonard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Patrowicz Monika,

za zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Grehl Adam, 18. Stańczyk Paweł, 19. Wąsowicz-Duch Aleksandra Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Pawski Antoni.