Monitor Polski

M.P.2014.1173

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 października 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 461/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Altenberger Falk,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Fenières Jacques Albert,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

za wybitne zasługi w upamiętnianiu ofiar Holokaustu, za działalność na rzecz promowania miasta Łodzi

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Grynfeld Eleazar,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Skrowaczewski Stanisław,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. adm. McRaven William Harry,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Związku Australijskim:

za wybitne zasługi w długoletniej działalności na rzecz środowiska polonijnego w Australii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Szunejko Halina Teresa,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Prokop Tomasz Stanisław,

obywatele Związku Australijskiego:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

8. Bialy Edward,

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za działalność polonijną

9. Socha Jadwiga,

za wybitne zasługi w kultywowaniu polskości wśród Polonii w Australii, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Marczewski Eugeniusz, 11. Ragus Janina Krystyna, 12. Ragus Stanisław, za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bialy Stanisława.