Monitor Polski

M.P.2014.1032

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 365/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chełmicki Ludwik Wacław, 2. Wiśniewski Andrzej,

pośmiertnie

3. Szulczewski Adam, 4. Wierusz Andrzej Wojciech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bartolik Bogusław, 6. Dłużewska Katarzyna Maria, 7. Horodeński Andrzej Wiesław, 8. Jaworska Elżbieta Barbara, 9. Kaczmarek Elżbieta, 10. Mianowski Andrzej, 11. Nowiński Adam, 12. Piotrowski Marek Antoni, 13. Przybysz-Zalewska Bona Maria, 14. Seweryński Maciej, 15. Wiśniowski Ryszard,

pośmiertnie

16. Łukaszuk Leszek Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

17. Dobrzyński Ludwik Roman,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Baranowski Jarosław, 19. Dyżewski Andrzej, 20. Dzieciaszek Jerzy, 21. Kowalski Andrzej Jan, 22. Kownacki Jan Maria, 23. Nowicki Lech Olgierd, 24. Sobolewski Józef Stanisław, 25. Tomecki Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Krzemiński Stanisław, 27. Krzewski Jacek Krzysztof.