Monitor Polski

M.P.2014.1028

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 353/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bednarz Witold Włodzimierz, 2. Borowiec Jeremi Krzysztof, 3. Buczyński Mirosław Bernard, 4. Dorau Jerzy, 5. Dziechciowski Zygmunt, 6. Grzeliński Edward Jan, 7. Kossowski Hubert Andrzej Maria, 8. Krzyżosiak Bogdan, 9. Mazurek Józef Kazimierz, 10. Smykowski Leszek, 11. Starczewski Jerzy Marek,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowe j - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

12. Blechewicz Jan, 13. Bobkowski Waldemar Piotr, 14. Borejszo Jerzy Jan, 15. Chudzik Stanisław, 16. Cichocki Zygmunt, 17. Cyperski Kazimierz Bogdan, 18. Dydo Henryk, 19. Grabski Sławomir Kazimierz, 20. Groszyk Tadeusz, 21. Hercuń Andrzej Ryszard, 22. Jagusiak Adam Tomasz, 23. Jankowski Jacek Mieczysław, 24. Jasiński Grzegorz Włodzimierz, 25. Kalinowski Miron, 26. Kierasiński Mariusz Mirosław, 27. Knet Stanisław, 28. Konarski Stanisław, 29. Kuzyniak Elżbieta, 30. Magińska-Hennig Jadwiga, 31. Michalak Andrzej Tadeusz, 32. Papski Józef, 33. Plater-Zyberk Magdalena Zofia, 34. Posorski Jerzy, 35. Skarbek Krzysztof Aleksander, 36. Sosnowski Zbigniew Kazimierz, 37. Stusek Antoni Alojzy, 38. Tafel Henryk Stefan, 39. Wilejto Krzysztof Paweł, 40. Wolski Zbigniew Sławomir, 41. Zieliński Jacek,

pośmiertnie

42. Łatkiewicz Jerzy Marian.