Monitor Polski

M.P.2014.1019

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 315/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Majchrzak Wacław Kazimierz, 2. Sielatycki Mirosław Zenon,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Józefowski Henryk Jan,

za zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bandel Hanna Zofia, 5. Bartoszewicz-Malicka Kamila Katarzyna, 6. Ciszewski Radosław, 7. Dudzic Adam, 8. Gruca Andrzej, 9. Marszał Karol Dominik, 10. Pospolitak Maria Halina, 11. Rajman Ireneusz Paweł, 12. Tymowski Jan Mikołaj, 13. Wąśniewski Waldemar Roman, 14. Wicha Marcin, 15. Wróblewski Radosław Artur,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Cybal-Michalska Agnieszka, 17. Czerniak Hanna Maria, 18. Iwanowska-Maćkowiak Mariola Sylwia, 19. Moryksiewicz Lech Franciszek, 20. Orzechowski Paweł Tomasz, 21. Rumowski Bernard Michał, 22. Sawala Arkadiusz, 23. Soboń Andrzej, 24. Sójka Arkadiusz, 25. Stawarska Renata, 26. Szydłak Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Biegała Jarosław Kazimierz, 28. Marcinkowski Tomasz, 29. Przybylska-Maszner Beata, 30. Sarbinowska-Murawiecka Aneta Maria.