Monitor Polski

M.P.2014.1005

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 307/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Państwa Izrael

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Rav-Ner Zvi,

obywatele Królestwa Niderlandów:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. van Erve Johannes, 3. van de Sande Nel Petronella Paula Lamberdina,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o polskiej historii i kulturze

4. Veerman Teo,

za zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego:

5. Engels Laurentius Marie Henricus, 6. Timmermans Petrus Lambertus, 7. Vermin-Nijst Anna Maria Hubertina, 8. ks. Willemssen Theodor Gerardus Jozef,

pośmiertnie

9. Vermin Paulus Wilhelmus Maria Lambertus,

za zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy oświatowej, za promowanie języka polskiego wśród dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kempink Hendrik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jansen op de Haar Wilhelmus Theodorus Martinus,

obywatelka Królestwa Norwegii zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za wspieranie przemian demokratycznych i niesienie pomocy Polakom w czasie stanu wojennego, za działalność na rzecz rozwoju i promocji polskiej kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKIEGO

12. Szaszkiewicz Irena Maria,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowej, za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Dymnikowa Irina,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Szczukin Wasilij,

za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie powstania w niemieckim, nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze

15. Wajcen Aleksiej,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności badawczej nad historią represji komunistycznych, za odkrywanie i upamiętnianie miejsc kaźni Polaków

16. Dmitrijew Jurij,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za opiekę nad miejscami polskiej pamięci narodowej oraz działalność polonijną

17. Siergiejewa Galina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Mielentiew Siergiej,

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-ukraińskiego porozumienia, za osiągnięcia w pracy badawczej nad historią Europy Środkowo-Wschodniej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Hrycak Jarosław,

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Iwaszczyszyn Markijan, 21. Pawłyszyn Andrij,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, za działalność na rzecz polskich środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Wardle-Wiśniowiecka Danuta Elżbieta,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej w Wielkiej Brytanii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kowalska Beata Danuta, 24. Kowalski Richard John,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republiki Południowej Afryki za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu, za popularyzowanie wiedzy historycznej o Holokauście

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Marcus Barry.