Monitor Polski

M.P.2014.918

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 maja 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 223/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla Wielkopolski, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pilawski Władysław Marian,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dymarski Lech, 3. Trzeciakowski Lech Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Formanowicz Mieczysław Franciszek, 5. Frydryszek Piotr Wojciech, 6. Kwias Zbigniew Michał, 7. Porawski Andrzej Stanisław, 8. Ryl-Krystianowski Janusz Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Banaszak-Preyss Hanna, 10. Laskowik Zenon, 11. Parysek Jerzy Jan, 12. Wachowiak Jacek Tadeusz, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi dla Wielkopolski, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Cichocki Ryszard, 14. Hamerski Jerzy, 15. Moszkowicz Jerzy, 16. Sokołowski Tomasz, 17. Stryjakiewicz Tadeusz, 18. Sykulski Jacek, 19. Szkotak Paweł, 20. Szyfter Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bilski Alfons, 22. Dłutkowski Andrzej, 23. Koprowski Jan, 24. Musiał Grzegorz, 25. Ruta Marian, 26. Soczka Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Czajewicz Henryk, 28. Płotkowiak Maria, 29. Zubielik Piotr.