Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.531

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 listopada 2013 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 564/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Walos Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Helebrandt Kazimierz Alojzy, 3. Kowalski Przemysław, 4. Nowicki Robert Jerzy, 5. Strąk Kazimierz, 6. Walczak Grzegorz, 7. Wandas Jan Kazimierz,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

8. Bzura Jan, 9. Chrzan Nella, 10. Domżalski Tadeusz Franciszek, 11. Furmańczyk Mieczysław, 12. Kosmala Marek Antoni, 13. Kot Stanisław, 14. Krzeszowska Maria Teresa, 15. Kubic Marian, 16. Kukuła Mieczysław Leopold, 17. Marzec Józef Jan, 18. Mendrek Jan Józef, 19. Neuger Leonard, 20. Olewnik Ewa Anna, 21. Polaszk Paweł, 22. Siński Arkadiusz Leszek, 23. Skibiński Wojciech, 24. Szczepański Waldemar Kazimierz, 25. Tracz Zbigniew Henryk, 26. Urban Krzysztof, 27. Wąsik Hanna Elżbieta, 28. Wesołowski Wojciech,

pośmiertnie

29. Simon Andrzej Bernard.