Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.343

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2013 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 452/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Cieluch Adam Antoni, 2. Janikowski Tomasz Eugeniusz, 3. Liese Grzegorz Szymon, 4. Machowiak Aleksandra Honorata, 5. Ogonowski Andrzej, 6. Pinior Maria, 7. Poroszewski Andrzej Tadeusz, 8. Rękas Krystyna, 9. Rzeszótko Tadeusz, 10. Wasilewski Józef, 11. Woźnica Zbigniew Marian,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Madejski Jerzy,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

pośmiertnie

13. Grudzień Eugeniusz, 14. Skibiński Jerzy.