Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.111.1113

Akt indywidualny
Wersja od: 14 grudnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2011 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 482/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chabik Sylwester, 2. Kokoszewska Jadwiga, 3. Kokoszko Jan Zbigniew, 4. Tuźnik Mieczysław,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Golka-Opalińska Barbara Zofia, 6. Kołaciński Czesław, 7. Kondras Zdzisław, 8. Matwijów Stanisław, 9. Mieszczak Zygmunt, 10. Pietrzykowski Stanisław, 11. Węgrowski Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kicman Andrzej Ryszard.