Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.107.1074

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 445/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Barejko Zenon Witold, 2. Boguszewski Andrzej, 3. Choromańska-Perczyńska Ewa Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Ebert Jacek, 5. Gniadek Jacek, 6. Grabowska-Kozera Małgorzata Iwona, 7. Gumowski Jerzy Marek, 8. Janik Józef Bronisław, 9. ks. Matuszewski Mateusz, 10. Remiszewski Mieczysław, 11. Ryczkowski Jerzy Jan, 12. Sawicki Bogdan Stanisław, 13. Słupczyński Aleksander, 14. Zielińska Elżbieta, 15. Zieliński Mieszko Ryszard,

pośmiertnie

16. Gampel Grzegorz, 17. Kryńska Jadwiga Wacława, 18. Zieliński Mariusz Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Ćwiek Arkadiusz, 20. Gałązka Jan Andrzej, 21. Grabowski Piotr Kazimierz, 22. Kosowski Jerzy, 23. Maszewski Marcin Marian, 24. Olszewski Bogusław, 25. Pruszko Cezary Tomasz, 26. Sofuł Adam Sławomir.