Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.89.935

Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2011 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 410/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1.Mechelewski Zbigniew, 2. Mieroszewicz Wojciech, 3. Szmida Maria Joanna,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4.Katana Henryk, 5. Krzyżanowski Jerzy, 6. Straka Bogumiła, 7. Szwarc Marek.