Nadanie orderów i odznaczeń. - M.P.2011.25.270 - OpenLEX

Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.25.270

Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 406/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju wsi i rolnictwa, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Korczyk Edward, 2. Lipski Zdzisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Niemczyk Bernadetta Barbara, 4. Pawlak Józef, 5. Sołtyk Grażyna Ewa, 6. Szatkowska Genowefa, 7. Trylski Antoni Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Bogusławski Jacek, 9. Brach Franciszek, 10. Jaskurzyński Jerzy Feliks, 11. Mazur Halina, 12. Mazurek Czesław Józef, 13. Noszczyk Stefania Zofia, 14. Olejniczak Sylwester Wiktor, 15. Soboń Irena, 16. Szymczyk Zdzisław,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi dla rozwoju wsi i rolnictwa, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Brachaczek Mieczysław Mirosław, 18. Derach Halina Ewa, 19. Domian Wiesław, 20. Fuks Tadeusz Zdzisław, 21. Janas Krzysztof Adam, 22. Karch Ryszard, 23. Klimczuk Ignacy, 24. Kowalczyk Zygmunt Wacław, 25. Marczak Jan, 26. Mirowska Monika, 27. Piekarek Marceli Leonard, 28. Wojdyło Józef, 29. Wołowiec Bronisława Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Dominik Bronisław, 31. Kielar Kazimierz Szczepan, 32. Konarski Stanisław, 33. Krupa Roman Tomasz, 34. Poszepczyński Jarosław Antoni, 35. Świątek Marek Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Wrona Andrzej Stanisław.