Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2010.83.992

Akt indywidualny
Wersja od: 12 listopada 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 października 2010 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 207/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w odkrywaniu i upowszechnianiu prawdy historycznej o Zbrodni Katyńskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zakirov Oleg,

obywatelka Ukrainy

za wybitne zasługi w działalności na rzecz mniejszości polskiej na Ukrainie

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Markunina Marta,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego przemysłu węglowego

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Gonano Kurt,

obywatel Królestwa Danii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-duńskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kofoed-Hansen Hans Michael,

obywatelka Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o Polsce i polskiej historii

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Marcinkowski-Couturier Marcjanna,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

za zasługi w rozwijaniu polsko-izraelskiej współpracy regionalnej i kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dakar Yosef,

obywatel Państwa Izrael

za zasługi dla dialogu polsko-żydowskiego oraz działalność na rzecz zachowania pamięci i pojednania

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kotlicki Yaacov,

obywatele Kanady:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy wojskowej w ramach Paktu Północno-atlantyckiego NATO

8. gen. broni Leslie Andrew Brooke,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy

9. Preston David,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

10. Szumlas Frank John,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

11. Stencel Janina,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

12. Bobrowska Teresa Franciszka,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. De Riedel-Burczycka Małgorzata Sabina, 14. Niemirski Jacek,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną i społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. s. Bosowska Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Potocka Wiesława,

za zasługi w krzewieniu polskości, za działalność polonijną i na rzecz rozwoju sportu wśród środowisk polonijnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kotecki Ireneusz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Patterson Henry Rupert, 19. Wodejko Roman, 20. Wróblewski Tomasz, 21. Ziółkowski Jerzy Dariusz,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej i przygranicznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Großmann Ulf Wolfram,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-niemieckiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Weiss Konrad,

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej i regionalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Schmidt Gerald,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Szecówka Robert Marian,

obywatel Królestwa Norwegii

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Trygveson Laake Olav,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej nad współczesną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, za działalność społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Pienkos Donald E.,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28. Dzierżęga Stanisław,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Zalińska Anna,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz promowania spraw Polski na arenie międzynarodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. De Pourbaix-Lundin Marietta Anna,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-szwedzkiej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Backman Karl Helmer,

obywatel Republiki Węgierskiej

za wybitne zasługi w międzynarodowej działalności na rzecz promowania i poszanowania praw człowieka oraz demokratycznych standardów

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

32. Haraszti Miklós,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, za popularyzowanie wiedzy o Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

33. Hutton Geoffrey William.