Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2009.35.534

Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2009 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 82/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Pindela-Emisarski Jan Józef, 2. Szpądrowski Kazimierz Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Skowron Ignacy,

pośmiertnie

4. Koński Jan, 5. Ławecki Stanisław,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Klimowicz Kazimierz, 7. ks. Pańkowski Lucjan, 8. Spychaj Bolesław Franciszek,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Brzezińska Maria, 10. Gałat Zdzisław, 11. Jakubowski Andrzej, 12. Majczyński Bohdan Józef, 13. Markowska Wanda Maria, 14. Michalski Marian Konrad, 15. Pajor Barbara Irena, 16. Paśnikowski Jerzy, 17. Piasecki Jerzy Bolesław, 18. Płuska Jan, 19. Widawski Włodzimierz, 20. Woźniakowski Witold Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

21. Kowalski Cezary Robert,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy społecznej

22. Rak Józef,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Konieczny Stefan Wincenty, 24. Monka Teresa Zofia.