Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2009.4.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2008 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 100/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury i sztuki współczesnej, za rozwijanie polsko-francuskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Aillagon Jean Jacques, 2. Bleibtreu Denise,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Aubry Martine, 4. Bertinotti Dominique Marie-Claude, 5. Lemoine Serge, 6. Loyrette Henri Jean Eugene, 7. Naywosz Paszkiewicz Antoine Guy Marie, 8. Starcky Emmanuel,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Chavanne Blandine, 10. Massin Le Goff Guy, 11. Ribemont Francis,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

12. Turowski Andrzej Radomir,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Znamienow Wadim,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Maksimcew Igor,

za zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Andrianowa Olga, 16. Diagilewa Iraida, 17. Kołomijec Natalia, 18. Korniejew Siergiej, 19. Lebiediewa Marina, 20. Zubow Władimir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bliudowa Ludmiła,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Popowa Swietłana, 23. Raspopina Natalia,

obywatelka Konfederacji Szwajcarskiej

za wybitne zasługi w promowaniu i popularyzowaniu spraw Polski, za wspieranie działań na rzecz przemian demokratycznych w kraju

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. De Chollet Roselyne.