Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2009.3.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 maja 2008 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 96/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bucki Rudolf Stanisław, 2. Derlatka Stefan, 3. Pióro Marian, 4. Szuca Elżbieta Regina, 5. Wojtalewicz-Winke Budzimira Irena,

pośmiertnie

6. Warowny Stanisław, 7. Warowny Władysław, 8. Zdrojewski Adam,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Bartnicka-Dembińska Janina, 10. Ciurkot Marian, 11. Dannemann Henryk Wincenty, 12. Garstka Stanisław, 13. Litwin Marian, 14. Panasiuk Józef, 15. Paśko Jan Franciszek, 16. Przygoda Henryk, 17. Rusznica Jan, 18. Sadowska Małgorzata Gertruda, 19. Sałek Felicja Bronisława, 20. Schoennagel Jan Leon, 21. Sklepowicz Stanisław, 22. Świchocka-Łysakowska Łucja Maria, 23. Węgrzyn Józef, 24. Żyłka Józef,

pośmiertnie

25. Duraziński Jan, 26. Dybiżbański Leonard,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Gliszewska Janina Maria, 28. Kliszkowiak Urszula,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Zarębski Jan.