Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.97.842

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lipca 2008 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 128/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii

1. Dąbrowski Piotr Krzysztof,

obywatele Królestwa Danii:

2. Chrapot Marek David, 3. Maruszewski Jan, 4. Singer Michał,

za zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatele Królestwa Danii:

5. Cegiełka Ivanovic Margaret, 6. Krajewska Elżbieta Danuta, 7. Kupijbida Stanisław, 8. Żółczyński Stanisław Witold,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

9. Domecka Irena Maria, 10. Keats Jadwiga, 11. Zielińska Maria,

obywatele Kanady:

12. Bołaszewska Janina Maria, 13. Lis Stanisław Leon, 14. Wawryniuk Zofia Lidia,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

15. Knoop Karl Heinz.