Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.87.763

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 75/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Golak Julian Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dembiniok Marian, 3. Jakubczak Krzysztof, 4. Kronhold Jerzy Antoni, 5. Kuranda Tadeusz, 6. Przedpełski Tomasz,

pośmiertnie

7. ks. Witczak Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Piątek Jolanta Renata, 9. Szczęśniak Andrzej, 10. Walenta Zbigniew Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Dygoś Jolanta Bronisława, 12. Kluzińska Agnieszka Magdalena, 13. Kluziński Leszek Rafał, 14. Ligęza Marian, 15. Rybski Jarosław Witold, 16. Skrzywanek Ewa, 17. Smolis Grzegorz, 18. Szostakowski Jarosław, 19. Walenta Tomasz Bartłomiej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Prietzel Rafał Jerzy,

obywatelki Republiki Czeskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Fajtlová Drahomíra, 22. Šabatová Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Chowaniokova Gertruda,

obywatel Republiki Słowackiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słowackiej współpracy, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. Čarnogurský Ján.