Monitor Polski

M.P.2008.19.199

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 marca 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 227/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła polskiego, za działalność duszpasterską wśród Polonii na całym świecie

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. abp Wesoły Szczepan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy ekonomicznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Wasilewski Zdzisław,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy ekonomicznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Skrzypek Elżbieta Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Jefimowicz Jadwiga Grażyna, 5. Mazurek Helena, 6. Smoleńska Anna Teresa, 7. Smuga Tadeusz Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Pollok Artur Andrzej.