Monitor Polski

M.P.2008.17.184

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 224/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Furmańczyk Wacław, 2. Kostrzewski Andrzej Marian, 3. Maciaszek Leszek, 4. Marczak Piotr, 5. Skibicki Kazimierz Mieczysław, 6. Socha Skarbimir Marcin, 7. Wlazło Wiktor,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Barbach Marian Józef, 9. Chodunaj Stanisław, 10. Czerniewski Włodzimierz Marian, 11. Filipowicz Ryszard Stanisław, 12. Fortak Kazimierz Jan, 13. Gojawiczyński Tadeusz Antoni, 14. Golda Stanisław Konstanty, 15. Jóźwiak Tadeusz, 16. Koniuszewski Stanisław, 17. Łuszczek Jan, 18. Martynuska Stanisława, 19. Mickiewicz Władysław, 20. Międlar Marian, 21. Myszlenik Wanda, 22. Obiedziński Henryk, 23. Pajda Stefan, 24. Piechota Stanisław, 25. Prusinowski Jan, 26. Stachera Marian, 27. Stradowski Władysław Leon, 28. Szost Zygmunt, 29. Szulżycki Henryk, 30. Wojtaś Tadeusz, 31. Woś Jan,

pośmiertnie

32. Zagórski Andrzej Wojciech,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Borowska Anna Maria, 34. Czaczka Teresa Maria, 35. Duchowski Edmund Seweryn, 36. Jacewicz Janina, 37. Janicki Marian, 38. Jarmoliński Kazimierz, 39. Kardas Stanisława, 40. Kocur Jan, 41. Kołton Zbigniew, 42. Kościelska Irena, 43. Kuraś Tadeusz, 44. Kurowski Franciszek, 45. Labuda Jan, 46. Leonowicz-Radłowska Halina, 47. Łoniewska-Krzystanek Larysa Elżbieta, 48. Marosz Alicja Zdzisława, 49. Marosz Edward, 50. Niedziałkowski Zygmunt, 51. Nowaczek Ryszard, 52. Przybyłowska Marianna, 53. Radziszewska Krystyna Teresa, 54. Rutkowska Teresa, 55. Surmacz Maria Teresa, 56. Tabisz Janina, 57. Wegner Maria, 58. Wiewióra Gizela Joanna,

pośmiertnie

59. Gorzkowski Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bubieńczyk Bogdan, 61. Matosz Maria, 62. Ochmańska Krystyna Leokadia,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

63. Chabowski Wiesław Tomasz, 64. Markuszewski Leszek Stanisław, 65. Suwaj Andrzej Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Bubieńczyk Antonina, 67. Górecka-Wicka Hanna Dorota, 68. Jaroszyński Andrzej Jerzy, 69. Jasionowska Janina, 70. Kimera Danuta, 71. Kruszyński Antoni, 72. Mońko Dorota Krystyna, 73. Niemirowicz Piotr, 74. Patrzyczna Teresa, 75. Rocławski Jan, 76. Rodziewicz Jerzy Dionizy, 77. Sienkiewicz Henryk Wiesław, 78. Sitnik Tadeusz, 79. Stobińska Aniela Jadwiga, 80. Szczepański Jacek Emil, 81. Świetlicki Lech, 82. Tobiaszewska Alicja, 83. Ulatowska Maria, 84. Umiastowski Andrzej, 85. Urban Genowefa, 86. Woźniak Kazimiera Krystyna.