Monitor Polski

M.P.2008.17.182

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 223/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czekaj Bolesław, 2. Kowalski Stefan, 3. Kropielnicki Ludwik, 4. ks. Lutkowski Tadeusz, 5. ks. Mazur Wacław Stanisław, 6. Wilczyńska Danuta,

pośmiertnie

7. Bukowska Jadwiga Wanda, 8. ks. Pelc Kazimierz, 9. Sarna Edmund Adolf,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności społecznej na rzecz obszarów wiejskich:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kosmecka Jadwiga, 11. Kwiatkowska Bogumiła Teresa, 12. Michalska Krystyna, 13. Michalska Maria, 14. Pietrowicz Barbara Katarzyna, 15. Pik Jadwiga Zofia, 16. Wiśniewski Zygmunt Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kułakowska Zofia, 18. Szałkowska Henryka Maria,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki:

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kleszczewski Janusz Wojciech 20. Lelito-Zimochocka Janina, 21. Radomski Stanisław, 22. Tebinka Weronika,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Hadasz Henryk, 24. Radomska Małgorzata, 25. Wysocki Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Kalinowski Jerzy Jan, 27. Piotrowski Andrzej Marian, 28. Ring Jan Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Guzik Jerzy, 30. Pawelec Henryk, 31. Półjanowski Andrzej Kazimierz, 32. Wiszniewski Józef, 33. Zbrojkiewicz Krzysztof Lucjan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kasprzak Zdzisław, 35. Kurnik Wiesław Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni-Razem"

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Gąsiorowski Jerzy Stefan, 37. Krawiecki Leszek,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz samorządu farmaceutycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Przedpełska-Szerlowska Janina, 39. Zarzycki Rajmund,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Jóźwiakowski Piotr, 41. Kokot Ewa Maria, 42. Kucharewicz Grzegorz, 43. Madurowicz Zbigniew Adam, 44. Poćwiardowska Anna Agata, 45. Prygiel Andrzej, 46. Rogowska Maria Grażyna, 47. Rosińska-Kiss Jadwiga, 48. Wiercimok Olgierd Jerzy, 49. Wróblewska Anna Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Baj Tomasz Janusz, 51. Gołdyn Anna, 52. Makarewicz Wioleta Bożena, 53. Mateuszuk Jarosław Adam, 54. Płaczek Jakub, 55. Samborska Lucyna Maria, 56. Zajączkowska Jadwiga,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Binkowski Jerzy Janusz, 58. Zelig Dariusz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kowalczyk Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bubnowski Marek,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Wojtasik Mieczysław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz Karpackiego Związku Pszczelarzy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kędziora Narcyz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Chmiel Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Gacek Andrzej, 65. Jung Czesław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Adamek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Nosal Eugeniusz, 68. Wajdzik Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Cygańczuk Ryszard, 70. Gosztyła Wacław, 71. Maślanka Piotr Maciej, 72. Olech Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Protasiuk Arkadiusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Filipowicz Anna, 75. Pazio Teresa Marianna, 76. Strumińska Maria Joanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Pietraszko Teodozja, 78. Trębacz Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Gadziecka Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Sekuła Sławomir, 81. Zembrzuska Joanna Monika,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Inglot Stanisław, 83. Micał Stanisław, 84. Prucnal Stanisława, 85. Wójcik Marek Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Bednarczyk Ewa Teresa, 87. Cebula Ryszard Janusz, 88. Wrona Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Błażejowski Marian, 90. Florczak Zygmunt Roman,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Niedźwiecki Wojciech Leon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Dziewiątkowski Zdzisław, 93. Sirak Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Bernatowicz Jolanta, 95. Krystoń Wojciech,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Laszczyński Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Bernisz Krystyna Maria, 98. Kruszewska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Duszyńska Danuta, 100. Lewkowicz Anna, 101. Müller Hanna Maria, 102. Nogaj Antonina,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. ks. Fryc Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Tomżyńska Magdalena Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Gogol Marian,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Mikulski Zdzisław,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Jasiak Jan Antoni, 108. Zimnik Henryk,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Czarnecki Marceli Antoni, 110. Górecka Jolanta Ewa, 111. Jakubowski Zygmunt, 112. Kadewski Mieczysław, 113. Kowalski Bogusław, 114. Leszczyński Mieczysław, 115. ks. Misiak Marian, 116. Serwicki Stanisław, 117. Szparaga Jan Rafał, 118. Waszka Zygmunt,

pośmiertnie

119. Papaj Włodzimierz, 120. Śledziński Bruno,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Majcher Marek Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Łebek Kazimierz Adam, 123. Seweryn Jan, 124. Szrek Grażyna Urszula, 125. Śliwa Jacek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Wójtowicz Henryk Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Grad Andrzej, 128. Sagan Wojciech Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Skuza Stanisław, 130. Snopkiewicz Zbigniew Marcin.