Monitor Polski

M.P.2008.10.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 196/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Baranowska Irena Wiktoria, 2. Kumuniecka-Chełmińska Hanna Kazimiera, 3. Madejski Mieczysław, 4. Nowicki Tadeusz, 5. Suchecki Eustachy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Biernacka Zofia Maria, 7. Bogusławski Maciej, 8. Jaroszewicz Krystyna Dobruchna, 9. Kocięda Ireneusz, 10. Malawska Natalia, 11. Niedbalska Ludmiła, 12. Oliński Edward, 13. Orłowska Stanisława Maria, 14. Przelaskowski Krzysztof Marian, 15. Rybicki Artur Stefan, 16. Smolarska Eleonora Antonina,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Smolińska Krystyna, 18. Sobieraj Cecylia.