Monitor Polski

M.P.2008.10.108

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 195/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Michalska Halina Janina, 2. Osmańska Alicja, 3. Skotnicka Alina,

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-ukraińskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Hrycak Iwan,

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność charytatywną i społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Manno Elżbieta Małgorzata,

na wniosek Ministra Gospodarki

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju turystyki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Turczyńska Bożenna Irena, 7. Żukowski Marian,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Grodzka Barbara, 9. Kowalski Ryszard Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bogusz Maciej, 11. Lobert Ewa Bogusława, 12. Wareluk Katarzyna, 13. Wlazło Zbigniew,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowenii

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury i tradycji

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Klim Janusz Tomasz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

15. Kasprzycki Henryk Wincenty,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kasprzycka Agnieszka Maria,

za propagowanie tradycji jeździectwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Pasturczak Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sadownictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Grochowalski Jerzy Lech,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Zając Czesław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Zdybel Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Cep Tadeusz, 22. Sobótka Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Czuba Waldemar, 24. Dudka Henryk, 25. Iwańczuk Ryszard, 26. Jakubowski Jerzy, 27. Mazur Bronisław, 28. Sosnówka Jan, 29. Wachulak Waldemar, 30. Wróbel Dariusz Zygmunt,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Lasota Wacław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ogrodnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gutowski Ignacy Adam, 33. Kossowski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Karski Stanisław, 35. Kuligowski Wojciech Władysław, 36. Przygocki Bogdan Stanisław, 37. Woźniak Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Foszczka Jerzy Józef, 39. Foszczka Teresa Józefa, 40. Jabłoński Jan, 41. Koziełło Walerian, 42. Stępień Tadeusz Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Sobol Kamil,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kubasiak Jan, 45. Maślankiewicz Czesław, 46. Pałka Kazimierz, 47. Zaleśny Henryk Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Fortuna Tadeusz, 49. Krzywda Stanisław Antoni, 50. Suski Adam Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Budzyn Magdalena Maria, 52. Klimczak Dagmara Klaudia, 53. Kozioł Paweł Sławomir, 54. Rachwał Joanna Katarzyna,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, za działalność społeczną i charytatywną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Pałkiewicz Jacek Edward,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Czapiewski Daniel Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Makurat Agnieszka Wanda, 58. Sildatke Mirosław Józef,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

59. Binda Zygmunt Alfred, 60. Górny Edmund, 61. Kawecki Zenon, 62. Procner Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Cichy Jan, 64. Czauderna Ildefons, 65. Duźniak Grzegorz Wojciech, 66. Głowacki Wiesław, 67. Malinowski Szymon, 68. Podgórski Fryderyk Rudolf, 69. Sawicki Eugeniusz, 70. Tomiczek Henryk, 71. Tusiewicz Maria, 72. Urbaczka Mieczysław,

pośmiertnie

73. Patryas Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Dyduch Henryk Krzysztof, 75. Głowacki Ryszard, 76. Moskal Wojciech, 77. Sadłek Marcin, 78. Twardowski Andrzej Tadeusz, 79. Wesołowski Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Chruszczyńska Joanna Daniela, 81. Heneczkowski Henryk Jan, 82. Konieczny Władysław, 83. Lipicki Józef, 84. Nowacki Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Klar Jan Witold, 86. Szczepańska Danuta,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w kultywowaniu tradycji ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Foch Ignacy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Antczak Józef, 89. Lewandowski Leon, 90. Więcław Józef,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Kamiński Ryszard Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

92. sierż. szt. Kosidło Sylwester, 93. Koszlaga Piotr, 94. Lichota Tomasz, 95. Modzelewski Paweł Piotr, 96. sierż. Paul Grzegorz Longin, 97. Pniewski Adam, 98. st. post. Radecki Piotr Wojciech, 99. Zalewski Mirosław,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

100. sierż. Tokarzewicz Urszula.