Monitor Polski

M.P.2008.8.98

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 2007 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 194/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-austriackiej współpracy gospodarczej, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Rogalski Wojciech Tadeusz,

za zasługi w promowaniu polskiej kultury i tradycji, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

2. Koczwara Barbara,

obywatelka Kanady

3. Piwowarczyk Anna Sophia,

obywatele Republiki Kazachstanu:

za wybitne zasługi w propagowaniu języka polskiego, polskiej tradycji i obyczajów, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Gołowska Stanisława, 5. Jankowski Tadeusz, 6. Ogorodnik Stanisława, 7. Wnukowska Józefa,

za zasługi w propagowaniu języka polskiego, polskiej tradycji i obyczajów, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Batrakowa Stanisława, 9. Łochańko Ludmiła, 10. Popławska Janina, 11. Zadrożna Leonida,

obywatelka Malezji

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-malezyjskiej współpracy, za promowanie polskiej gospodarki, nauki i kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Mahmud-Geneid Raziah,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji

za wybitne zasługi dla wspierania opozycji demokratycznej, za działalność charytatywną na rzecz Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Nycz Mieczysław Jan,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi dla wspierania opozycji demokratycznej, za działalność charytatywną na rzecz Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Högestätt Apolonia,

za zasługi dla wspierania opozycji demokratycznej, za działalność charytatywną na rzecz Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Berglund Ellert, 16. Carlquist Stefan, 17. Tucińska Monika, 18. Westlund Lillemor,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Boliwariańskiej Republice Wenezueli

za wybitne zasługi w działalności na rzecz podtrzymywania polskości i więzi między Polakami w Wenezueli

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. ks. Urbański Ryszard,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Frąckiewicz Anna Natalia,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polskich kombatantów

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Blankenstejn Antoni, 22. Kopyto Aleksander.