Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.6.84

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 328/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ciosek Stanisław Józef,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Duczkowska-Małysz Katarzyna Barbara, 3. Pawlak Stanisław Michał, 4. Wysokiński Jerzy Romuald,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Orłowski Witold Maciej, 6. Widacki Jan Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Głogowski Mirosław, 8. Mleczak Eugeniusz,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Rott Bogdana Kazimiera, 10. Smolarek Romana Grażyna, 11. Smurzyński Paweł Marian,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Szmigiera Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Wieczorek Grzegorz, 14. Zawierucha-Jankowska Joanna Dorota.