Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.3.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 312/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Austrii:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-austriackiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wawra Oskar,

za zasługi w promowaniu polskiej muzyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Barwiński Leszek,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Heider Jean Paul,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Fijał Marian,

za wybitne zasługi dla muzyki polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Jaśkiewicz Maciej Józef, 6. Rozbicki Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Nieć Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Flis Wojciech Albert, 9. Kuryłowicz Stanisław Antoni, 10. Ojczyk Ferdynand,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Rachniowska Małgorzata,

obywatelka Republiki Litewskiej

za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Miškinienè Kristina,

obywatele Królestwa Niderlandów:

za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i sztuki

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Bax Johannes Gesinus,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Smits Cornelis Petronella,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w popularyzowaniu historii i kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kschammer Fritz, 16. Mixdorf Waltraud, 17. Seidel Bernd,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Kotaba Walter,

obywatel Konfederacji Szwajcarskiej i Królestwa Szwecji

za wybitne zasługi dla pokoju na świecie

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Goldblat Jozef,

obywatel Ukrainy

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Wakarczuk Iwan,

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za zasługi w promowaniu polskiej sztuki fotograficznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Slattery Derek Matthew.