Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.3.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 310/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej, charytatywnej i opiekuńczej na rzecz osób potrzebujących pomocy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Myślik Tadeusz Michał,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Drozdek Zygmunt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Jaworska-Martycz Wanda Maria, 4. Sikorski Czesław, 5. Żołneczko Kazimiera,

za zasługi w działalności społecznej, charytatywnej i opiekuńczej na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Czupała Stefania, 7. Deskur Andrzej, 8. Dziubak Stanisław Marek, 9. Galusek Urszula, 10. Stamm Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Brzeziński Władysław, 12. Dulba Maria, 13. Fersztorowska Halina, 14. Jedlińska Maria Łucja, 15. Jochymczyk Roman, 16. Kochański Stanisław, 17. Kopańska Danuta, 18. Kotlarz Maria, 19. Machulec Anna, 20. Marciniak Bożenna, 21. Nazaruk Grażyna, 22. Pocześniok Marzena, 23. Schur Renata, 24. Starczynowska Elżbieta, 25. Starczynowski Ireneusz, 26. Stompor Krystyna, 27. Szmurło Zbigniew Tomasz, 28. Trafikowski Andrzej, 29. Walczak Ryszard, 30. Warta Ireneusz, 31. Wessner Dorota, 32. Wieczorek Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Cegliński Mieczysław, 34. Dziubak Elżbieta Maria, 35. Fersztorowska Barbara, 36. Fersztorowski Maciej, 37. Gzowski Zbigniew, 38. Wójcikiewicz Jacek,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Dżbik Elżbieta, 40. Piotrak Małgorzata, 41. Pindelski Jerzy, 42. Ptasiewicz Zbigniew Andrzej, 43. Zmysłowski Mieczysław,

za wybitne zasługi dla rękodzieła artystycznego, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Makowski Dariusz Paweł,

za zasługi dla rękodzieła artystycznego, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Makowska Antonina, 46. Thomas Danuta Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Nowakowska Marianna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Lech Danuta,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

49. Latomski Juliusz Karol, 50. Leś Zdzisław Stefan, 51. Noworyta Mieczysław, 52. Sadowicz Wiktor Eugeniusz, 53. Trędowicz Józef Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

54. Pelczar Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia "Kuźnica" w Krakowie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Filemonowicz Wojciech Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków Krakowa

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

56. Purchla Jacek,

za wybitne zasługi w działalności samorządowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

57. Welter Józef Franciszek,

za zasługi w działalności samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Gamański Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Danielewicz Dariusz Jan, 60. Gzella Tadeusz Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Żebrowski Stanisław Marcin,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Fundacji "Europa jest wśród nas"

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

62. Niemiec Krzysztof Tomasz, 63. Środa Magdalena,

za wybitne zasługi dla rozwoju handlu i usług

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

64. Świątek Jerzy, 65. Żądło Józef,

za zasługi dla rozwoju handlu i usług:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Jabłoński Andrzej, 67. Porębski Wiesław Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Kaczmarek Izabela Anna, 69. Lubański Zdzisław, 70. Pyzik Józef, 71. Tomaszewski Marek Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Dudziak Antoni Zbigniew, 73. Gąsiorowska Krystyna Janina, 74. Kosecka Małgorzata, 75. Majusiak Sławomir, 76. Wrona Jerzy Ryszard,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

77. Świątkowska Halina,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kula-Ziemian Maria, 79. Wujkowska Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Kalinowska-Pietrus Teresa, 81. Lichański Andrzej, 82. Łajszczak Małgorzata Jolanta, 83. Mosakowski Stanisław, 84. Pawlak Paweł Wiesław, 85. Skarpetowska Barbara, 86. Ukleja Jolanta Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Chemperek Leszek Piotr, 88. Kazimierska Anna Irena.