Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.2.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 listopada 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 295/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za integrowanie środowisk kombatanckich oraz krzewienie tradycji oręża polskiego

1. Komornicki Stanisław,

za wybitne zasługi dla współpracy między narodami Polski i Rosji, za działalność literacką i publicystyczną

2. Pomianowski Jerzy,

za wybitne zasługi dla nauki polskiej

3. Walicki Andrzej Stanisław,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych zasług dla współpracy polsko-izraelskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

4. Jagiełło-Jagel Roman,

za wybitne zasługi dla polskiej polityki zagranicznej, za współudział w umacnianiu roli Polski w świecie

5. Rotfeld Adam Daniel,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich w Polsce i za granicą

6. Sawicki Mieczysław,

za wybitne zasługi w pracy twórczej, za zaangażowanie w działalność społeczną

7. Zaniewska-Chwedczuk Xymena,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

8. Feldman Krystyna Zofia,

za wybitne zasługi dla nauki polskiej

9. Grabski Maciej Władysław,

w uznaniu wybitnych zasług dla dziennikarstwa sportowego, za działalność publicystyczną

10. Tomaszewski Bohdan Wacław,

za wybitne osiągnięcia w negocjacjach akcesyjnych Polski z Unią Europejską, za zasługi dla polskiej polityki zagranicznej

11. Truszczyński Jan Stanisław,

za wybitne zasługi dla szkolnictwa wyższego, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

12. Węgleński Piotr,

za wybitne zasługi dla literatury polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej

13. Witkowska Alina Edwarda,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

14. Frycz Jan,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

15. gen. dyw. Krzywoszyński Marcin,

za wybitne zasługi dla polskiego teatru, za osiągnięcia w pracy artystycznej

16. Meissner-Erhardt Krystyna Jadwiga,

za wybitne zasługi dla kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

17. Popowa-Zydroń Katarzyna,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, za działalność społeczną

18. Woronin Marian Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla gospodarki, za działalność społeczną

19. Gocał Urszula,

za wybitne zasługi w twórczości artystycznej

20. Pągowski Andrzej Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych

21. Kobel Anna,

za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej, za zasługi dla integracji europejskiej

22. Zaleski Michał Franciszek,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy dziennikarskiej i publicystycznej, za upowszechnianie problematyki unijnej

23. Orzechowski Marek Tadeusz,

za zasługi dla gospodarki, za działalność społeczną

24. Sankowska Elżbieta.